Sivas
Bakırtepe Altın Madeni Dekapaj Yapılması ve Cevher Üretilmesi İşi

İşveren İdare : Bakırtepe Altın Madeni Dekapaj Yapılması ve Cevher Üretilmesi İşi
Sözleşme Tarihi : 05-03-2017
Bitiş Tarihi : 30-06-2019
Proje Bedeli :

Proje Detayları
Sivas Kangal'da bulunan Bakırtepe Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi kapsamında 14.000.000 m3 dekapaj işi